Levensbeschouwing

Wij zijn een openbare basisschool. We verwelkomen kinderen van iedere godsdienst of levensovertuiging. We vormen daarmee een afspiegeling van de samenleving.

We leren kinderen normen en waarden; respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging door kinderen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in discussie te laten gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en anderen te leren kijken.

We bieden vanaf groep 3 identiteitsvormende lessen aan met vakleerkrachten voor Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstonderwijs (GVO). U als ouder kan met uw kind hieruit een keuze maken.

Leer van jezelf en van elkaar!

Het beste uit ieder kind halen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren