DaltononderwijsBasisschool Weemewereld is een Daltonschool. Dat betekent dat we onze leerlingen de ruimte bieden om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun stukje van het werk. Als leerkracht geven we daar grenzen in aan – zoals welke doelen je moet halen. Zelf heb je vaak de ruimte om, na de basisinstructie, zelf te bepalen of het slim is om extra instructie te volgen of om zelf te gaan oefenen, welke plek voor jou het beste werkt en of je dat beter alleen of samen kunt doen. Wij helpen jou met het maken van de goede keuze zodat je je doelen haalt!

Zelfstandigheid

Leer mij het zelf te doen.  Dit is het hoofdthema in Daltononderwijs. Op de Weemewereld leren we onze leerlingen hoe ze nú al zelfstandig hun eigen werk kunnen doen. Dat begint in het klein met het plannen van een werkje bij de kleuters. Aan het einde van groep 8 werk je volgens je eigen geplande weektaak. Binnen de leerstof die we aanbieden heb je ruimte voor je eigen keuzes. Zo kun je ervoor kiezen om extra instructie te volgen als je iets nog moeilijk vindt of om juist minder te oefenen als je het al goed kunt. Je mag vaak zelf je werkplek kiezen – rustig op de gang of juist samen met de ander. Vind je het fijn om te beginnen met een vak dat je moeilijk vindt of start je juist met iets wat je al kunt. Op de Weemewereld helpen we je om daarin goede keuzes te maken.

Verantwoordelijkheid

Onze leerlingen leren hoe ze verantwoordelijk kunnen zijn voor zichzelf èn voor de ander. Allereerst voor jezelf – weet je van jezelf wat je kunt en niet kunt? Weet je hoe je het beste kunt werken? Begrijp je hoe je het beste kunt leren? Als je dat weet van jezelf kijk je naar de ander. Heeft wat jij doet gevolgen voor een ander? Kan die ander ook nog zichzelf zijn? En hoe ga je om met mensen die het anders doen dan jij? Verantwoordelijkheid bestaat uit het maken van verantwoorde keuzes voor jezelf èn voor anderen. Dat leer je bij ons op de Weemewereld.

Samenwerken

Je leert veel van de leerkracht, maar ook van je medeleerlingen. En wat je later ook wordt, samenwerken moet je eigenlijk altijd. Dat leer je dus bij ons op school. Je leert te kijken naar wat anderen goed kunnen zodat je elkaar kunt aanvullen. Je leert te zien wie iets nog niet zo goed kan, zodat je elkaar kunt helpen. Door te overleggen, leer je van elkaar. Dat doen we tijdens de instructie met samenwerkingsopdrachten. Maar ook tijdens het werken kan het goed zijn om samen te werken. Dat kan en mag vaak bij ons op school. Je leert hoe je dat dan op de goede manier kunt doen.

Reflectie

Bij ons op school leer je te kijken naar je eigen werk en gedrag. Hoe heb je het gedaan? Wat heeft je dat opgeleverd? Zou je het de volgende keer weer zo doen? Wat zou je misschien anders doen? Dat noemen we reflecteren. Door te reflecteren op je eigen werk en gedrag leer je van jezelf.

Effectiviteit

Heeft wat je doet effect? Heb je je doel gehaald? En heb je dat op de beste en handigste manier gedaan? Dan heb je effectief gewerkt. Op de Weemewereld leer je hoe je je werk zo goed en zo handig mogelijk kunt doen. We besteden daar veel aandacht aan door goede leerstrategieën aan te bieden. Zo haal je goed en snel je doel.