Communicatie

We vinden het belangrijk dat er een goede, open communicatie is tussen kinderen, leerkrachten en ouders. School en ouders zijn gesprekspartners in de opvoeding en brede ontwikkeling van het kind, ieder vanuit eigen expertise.

Communicatie in de klas.
Tijdens de lessen gebruiken we regelmatig coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen samenwerken en onderling informatie delen. Ze praten met elkaar over de leerstof, zijn er actief mee bezig en leren zo van en met elkaar.
Ook vinden er regelmatig kindgesprekken plaats. Dit zijn gesprekken tussen kinderen en de leerkracht om de cognitieve- en sociale bewustwording te versterken.