MR

Als medezeggenschapsraad – bestaande uit leerkrachten en ouders – willen wij mede vormgeven aan het beleid op de Weemewereld en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Dit doen we door:

De (beleids)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van advies-, instemmings- en informatierecht.
Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Basisschool Weemewereld beïnvloeden.
Een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de MR. Centraal staat daarbij hoe we vanuit de Weemewereld kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.
Als uitgangspunten hanteren we dat:

we als medezeggenschapsraad namens ouders en personeel de medezeggenschapsfunctie binnen de Weemewereld willen invullen.
we niet alleen beleidsvoorstellen van het bestuur / de directie willen beoordelen, maar daarnaast ook – indien nodig – zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en ongevraagd advies.
we nauw contact met ouders en leerkrachten willen en openstaan voor vragen opmerkingen en reacties van ouders en leerkrachten.
we, als vertegenwoordiger van leerkrachten en ouders, invloed willen uitoefenen op het beleid dat op school, door het bestuur en de schoolleiding wordt gevoerd.
 voor individuele zaken ouders of leerkrachten rechtstreeks met het bestuur of de schoolleiding contact moeten opnemen. De MR zal doorverwijzen naar de juiste contactpersoon.
de vergaderingen openbaar zijn, tenzij onderwerpen door de voorzitter en secretaris als vertrouwelijk worden bestempeld.
de notulen ter inzage staan op de website.
de agenda van de vergaderingen wordt vermeld op de website van de school ter kennisgeving aan alle ouders.

Oudergeleding
Marjon Haselhorst, voorzitter
Hallo, ik ben Marjon Haselhorst, getrouwd met Danny en samen zijn wij trotse ouders van 4 boys. Sepp (gr 3) Levi (gr 1) en Duuk & Quinn (2jr). Ik geniet van het nooit saaie gezinsleven, hier put ik veel energie uit, maar ook hardlopen, schaatsen, zwemmen, etc. dragen hieraan bij. Daarnaast ben ik 2 dagen als leerkracht werkzaam op een openbare basisschool in Almelo.
Als moeder én vanuit mijn passie voor onderwijs vind ik het leuk mee te mogen denken over het beleid op de Weemewereld. Als lid van de oudergeleding zie ik het als mijn rol de belangen van ouders in te brengen en te bewaken. Onze school is een fijne en leerzame plek voor de kinderen. Hier wordt hard voor gewerkt en daar wil ik een steentje aan bijdragen.

 

Marieke Zwiggelaar
Hallo, ik ben Marieke Zwiggelaar, getrouwd met Roland en moeder van drie heerlijke meiden, Lente (groep 6), Josje (groep 3) en Mees (groep 2). Samen met de meiden zijn we eind 2016 in Vriezenveen komen wonen, hier genieten we volop van ons gezin en de groeiende beestenboel. Naast het zorgen voor en genieten van ons gezin en de dieren, vind ik het erg fijn om te  wandelen ( met mooi weer 😉),  of te  zwemmen. Ook kan ik erg genieten van bijkletsen met familie of vriendinnen onder het genot van een bak koffie. Twee dagen per week ben ik werkzaam als invalleerkracht in Twenterand en omstreken, zo kan ik een kijkje nemen in veel verschillende “onderwijskeukens”. Ik ben als moeder altijd actief betrokken bij wat onze kinderen op school bezig houdt. Waar het kan help ik mee bij activiteiten en uitjes. Als lid van de MR wil ik namens alle ouders op een positieve manier meedenken over het beleid van onze mooie school. Samen kunnen we al het goede van onze school nog beter maken en werken aan de verbeterpunten. Alle kinderen van de Weemewereld verdienen immers een fijne, leerzame schooltijd en daar doe ik graag mijn best voor.

 

Annika Woltersom
Hallo, ik ben Annika Woltersom, partner van Robert en trotse moeder van Eva (gr 8) en Tim (gr 4).  In het dagelijks leven ben ik een enthousiaste gezinswerker werkzaam binnen de gemeente Twenterand. Hierdoor ben ik voor mijn werk erg gericht op het welzijn van ouders en kinderen en dit wil ik ook uitdragen binnen de MR. Verder houd ik van lezen en word ik blij van onze hond Noor, die ook geregeld met mij meegaat om de kinderen van school te halen of naar school toe te brengen. 

Aangezien mijn oudste dochter al in groep 8 zit, breng ik ook al 8 jaar mijn kind/kinderen met veel plezier naar school. Voor mij is het belangrijk dat mijn kinderen het naar hun zin hebben en met positieve verhalen en gevoel thuis komen na een schooldag. Hier word ik als ouder blij van en dat gun ik alle ouders van de Weemewereld. Daarom heb ik mij 2 jaar geleden verkiesbaar gesteld voor MR lid. Ik vind het belangrijk dat we bij ons op school kijken naar alle unieke kinderen die er zijn en wat zij nodig hebben om te kunnen groeien in hun ontwikkeling! 

 

Hoe kom ik in contact met de MR?
Als je vragen, opmerkingen, informatie of praktische tips hebt, neem dan contact met ons op. Je kan altijd één van ons aanspreken op het schoolplein, of stuur ons een e-mail via het e-mailadres: Weemewereld_mr@varietas.nl